NAn ye rata bia owe 6 Nor KALI ta ma raza

NAn ye rata bia owe 6 Nor KALI ta ma raza
Sta MENA ba mata she PEGHOR KALI ta ma raza
Za PUKHTANA PEGHLA REWAJONU na majbura ym
MENA ba she ma ao tata OOR KALI ta ma raza
Manam 6 me JWANDUN baghair la tana na terige
Kho
sa okrm os puha me shwa MOR KALI ta ma raza
Za chrta pa SHARO BAYABAN k zan la KOR jor kra
ZRA de kra os sbr bs ka nur KALI ta ma raza
Chrta A JANANA zmung MENA 6 RUSWA na she
Oka akheri DEDAN bia nur KALI ta ma raza.